Bättre sikt och trygghet

Bättre sikt och trygghet

Det finns en rad olika arbetsområden när det gäller arbete nära väg. Gemensamt för dessa är dock tanken om att öka säkerheten och tryggheten för alla som använder vägsträckorna. Sommartid utförs slyröjning i anslutning till såväl spårnät som bilvägar. Orsakerna till detta är många, och det är ett arbete som kräver stor kunskap om hur man arbetar nära trafikerade vägar. En av de många argumenten för att jobba med slyröjning vid vägbanor, är att förbättra sikten. Under en sommar kan sly växa upp stort nog för att väsentligt begränsa sikten för bilister och chafförer. Förutom det faktum att man behöver god sikt, kan sly vid vägbanan också försvåra avrinning i samband med regn. Riskerna med vatten på vägbanan ökar stort och därmed riskerna.

Arbete nära väg

Det finns en uppsjö regler och utbildningar för den som arbetar nära väg. Dessa är till för att säkra hälsan hos de som är ute på uppdragen i fråga. Genom att noga utbilda all personal som jobbar med slyröjning och annat arbete nära väg, kan man minimera risker och skador. Trots detta inträffar varje år en rad olyckor.

De som jobbar med slyröjning i Stockholm har ofta flera olika uppdrag. Dels gäller det att röja vid bilvägarna men även tåg och tunnelbanenätet skall hållas efter. Under bara en säsong kan sly och ogräs växa till ett enormt problem med åtskilliga risker för såväl passagerare som förare. Genom att ha stadigt avtal med utförare som besitter kompetens och som har alla utbildningar för uppdraget, säkrar tillvaron för många människor varje år. I och med de stora sträckorna som finns i Stockholm håller det ett stort antal individer fullt belagda under vår och sommar. Vintertid är det vanligt att samma företag erbjuder halkförebyggande åtgärder och takskottning med mera.

För att få hjälp med allt som rör markarbete, skottning, slyröjning och trädgård vänder man sig till något av de företag som verkar i området. Här finns ett av de omtalade företag som erbjuder såväl slyröjning i Stockholm som vinterorienterade tjänster. Goda vitsord och rätt utbildningar indikerar att dessa är ett företag som kan vad de erbjuder!