Internetrelaterade nyheter

OpenBSD är ett fritt 4.4BSD-baserat operativsystem. OpenBSD startades som en förgrening till NetBSD av Theo de Raadt 1995. OpenBSD skiljer sig från de andra BSD-varianterna genom att satsa hårt på säkerhet och integrerad kryptografi. OpenBSD anses vara ett av dagens säkraste operativsystem.
OpenBSD har en snabb och smidig installation och när installationen är klar finner man ett rent och städat operativsystem.

Med säkerheten i förstahand passar OpenBSD mycket väl som brandvägg genom det egenutvecklade pf. Men OpenBSD passar även som säkra web, mail, ftp, och andra servertyper.

Något annat som är viktigt för projektet är frihet. Det är viktigt att all källkod får användas till vilka ändamål som helst utan restriktioner. Friheten är granterad med hjälp av BSD-licensen som OpenBSD är släppt under.