Vad innebär internationell familjerätt?

Vad innebär internationell familjerätt?

Internationell familjerätt innebär juridiska frågor som inte enbart påverkas av svenska lagar. Ett exempel är när en förälder tar barnen med sig och flyttar till ett annat land utan att den andra föräldern har gått med på detta. En advokatbyrå i Stockholm anger att det vanligaste är att dessa bortföranden sker till ”norden och Västeuropa” men att det finns exempel på fall från hela världen.

Problematiken med internationella frågor

Problemet med internationell familjerätt är att flera länders lagar kan påverka hur arbetet ska fortgå. Det är därmed inte något som man som privatperson ska försöka lösa på egen hand. Första steget bör vara att kontakta polisen direkt varpå sedan kontakt tas med en erfaren jurist inom just internationell familjerätt.

Löser sig främst via medling

Om bägge parter är villiga att prata brukar de flesta problem kunna lösas med medling. Det sker då via de juridiska ombud som parterna har. Det kan även krävas diplomati på högre nivå. Man kan även få stöd från Stockholms Tingsrätt som är ansvarig för att avgöra ett barns hemvist och därmed avgöra om barnet bör lämnas tillbaka till föräldern i Sverige eller inte. Här utgår man generellt från Haagkonventionen och Bryssel II-förordningen. Skulle det däremot visa sig att föräldern håller sig gömd behöver Interpol, gränspolisen och andra myndigheter kontaktas.

Grunden är Haagkonventionen

Det är Haagkonventionen som man utgår ifrån om ett barn förts bort olovligen. Haagkonventionen omfattar 82 länder där alla har ingått avtal om att barnen ska återföras till sitt ursprungliga land. Detta innebär däremot inte per automatik att barnet kommer återföras till det land där medborgarskap finns. Haagkonventionen anger även att frågan ska avgöras av det land där barnet befann sig när det olovliga bortförandet genomfördes. Det blir därmed det land där den andra föräldern befinner sig.

UD är spindeln

Det är utrikesdepartementet (ligger i Stockholm) som agerar ”spindeln i nätet” kring internationella frågor inom familjerätt. Däremot har UD inte rätten att avgöra om barnet ska föras tillbaka till Sverige eller inte. Detta är något som måste avgöras av en domstol. När sedan beslutet finns kan UD jobba mot detta. Det är på grund av denna anledningen som en jurist mycket snabbt bör kopplas in i ärendet då domstolsbeslutet är helt avgörande för utvecklingen. Det finns flera bra advokatfirmor som är kunniga på familjerätt i Stockholm.