Att investera i aktier

Att köpa aktier innebär att man köper andelar i ett börsnoterat bolag. Till en början kan det vara klokt att investera i aktier i större och väletablerade bolag som är mindre känsliga för förändringar över tid. Man kan till exempel titta på om ett bolag har en god historik vad gäller utdelning på aktier vilket indikerar att aktien går bra, även om det inte är någon garanti för den framtida utvecklingen. Att köpa aktier har blivit vanligt även för konsumenter. Information om detta finna på crediwizz för den som är nyfiken.

När man handlar med aktier finns det många olika faktorer att ta hänsyn till och det är viktigt att man tänker långsiktigt. Kursen förändras ständigt men det har ingen betydelse för hur utdelningen på aktier blir på sikt. Oavsett om man äger en stor andel aktier eller är en småsparare har varje aktie lika värde på börsen och ger lika rätt till aktieutdelning.

Att investera i aktier

När man investerar i aktier kan det vara bra att känna till och förhålla sig till vissa grundläggande faktorer, då det inte är alldeles enkelt att förstå sig på aktiemarknaden.

  • Se det som en långsiktig investering. Att spara i aktier är ett bra sätt att få pengar att växa över tid vilket ger en trygghet för framtiden. Att investera i aktier kräver tålamod, men i takt med att företagen växer och gör nya vinster varje år ökar också aktiekursen.
  • Investera i aktier i väletablerade företag som man känner till och förstår. Ju mer erfarenhet man skaffar sig ju mer lär man sig att förstå aktiemarknaden.
  • Sprid riskerna, t.ex. genom att köpa aktier i investmentbolag. Ett investmentbolag innebär att ägarna själva investerar i flera olika börsnoterade bolag vilket gör att riskerna sprids automatiskt. Detta är ett bra alternativ om man är nybörjare på aktiehandel.

Utdelning på aktier

När ett företag delar ut sin vinst till de olika aktieägarna kallas det för aktieutdelning. Aktieutdelningen räknas i kronor per aktie och utdelningens storlek beror på hur mycket aktiens värde är och hur många andelar man har.

Oftast sker aktieutdelning en gång per år, alternativt varje halvår eller kvartal, och hanteras automatiskt av bolaget. Det är naturligtvis populärt att investera i stabila bolag som visat lönsamhet över tid och som gett god utdelning till aktieägarna.

Kursvinst på aktier

Ett annat sätt att tjäna pengar på aktier är genom så kallad kursvinst. Kortfattat innebär detta att om priset på en aktie går upp i värde från det man köper den tills dess man säljer den har man gjort en kursvinst.

Kursen, dvs priset på olika aktier rör sig hela tiden upp och ner. Genom att spara i aktier på lång sikt och genom ökad erfarenhet lär man sig att följa kursens rörelser och kan på så sätt handla med aktier till sin egen fördel.