Dalajuristen.se – En Juristbyrå i Rättvik

Dalajuristen.se – En Juristbyrå i Rättvik

Dalajuristen är en juristbyrå i Rättvik som grundades 2019 av Tomas Kolbjer. I en företagspresentation skriver de att det som skiljer dem mot andra jurister är att de har skräddarsydda lösningar – med fast pris.

Exempel – Testamente med fast pris

Vad kostar det att upprätta ett personligt anpassat testamente? Många juristbyråer skulle svara ”det beror på” medan Dalajuristen säger ”2495 kr”.  Det är ett exempel på en av de tjänster som de erbjuder till fast pris.

Mall – eller inte?

I vissa fall räcker det med att ladda hem en mall från internet och använda för att skriva ett giltigt testamente. Allt beror på vad som önskas av kunden. Men många vill ha rådgivning om hur de ska skriva, vad som ska skrivas och hur det bör förvaras.

Det är alltså skillnad mellan mallen och det personliga mötet. Vad som är bäst är från fall till fall. Men önskas personlig hjälp kostar det alltså 2495 kr.

Juristbyrå i Rättvik – med tydligt arbetsflöde

Det är inte bara prissättningen som skiljer mot andra juristbyråer i Rättvik eller större städer som Stockholm. Tomas menar även att det skiljer i arbetssätt. Detta med tydlighet, transparens och ärlighet – samt personlighet. Det går till på följande sätt:

  • Kontakt

Börja med att ta kontakt med Dalajuristen. Alla kontaktuppgifter finns på hemsidan. Förklara kort vad du önskar få hjälp med.

  • Första samtalet är gratis

Det första samtalet är alltid gratis och innebär att juristen kan få en tydligare bild av problemet. Därmed kan även svar ges på om hjälp kan ges eller om andra vägar istället borde prioriteras. Ibland kan personer anse sig ha juridiskt rätt och vill driva en fråga – man där fallet är precis tvärtom. I detta fall kan alltså rekommendationen vara att inte driva ärendet vidare.

  • Offerten med fast pris

Nu skickas en offert med fast pris. Du får alltså i förväg veta vad arbetet kommer att kosta vilket därmed gör det enkelt att jämföra prisnivån mot någon annan juristbyrå i Rättvik. Många som söker dessa tjänster väljer nämligen att ta in offert från flera jurister för att jämföra priser och tjänster.

  • Genomgång och utkast

Nästa steg är att juristen går igenom materialet tillsammans med dig och skapar en planering. Därefter skapas ett utkast som kunden i lugn och ro kan se igenom.

  • Återkoppling och avslutning

Kunden kan komma med åsikter om eventuella ändringar. När dessa är genomförda avslutas arbetet och faktura kan skickas.