Bygg ett attefallshus för att få en trevlig sidoinkomst

Ett attefallshus är en litet hus som mer eller mindre kan liknas vid en mindre stuga. Dessa byggnader har på senare år blivit allt mer populära att bygga här i Sverige. De är vanligtvis upp till 25 kvadratmeter stora även om den tillåtna byggnadsarean nyligen utökades till 30 kvadratmeter. De byggs på samma tomt som där det redan står en befintlig bostadsbyggnad.

Men vem bör då överväga att uppföra ett sådant hus? Läs vidare så får du svaret!

3 typer av personer som kan gagnas av att ha ett attefallshus

I princip vem som helst kan vilja överväga att bygga ett attefallshus. Med detta sagt finns det samtidigt vissa typer av personer som kan se en större nytta med att göra detta. Några exempel på sådana är:

  • Du som behöver mer utrymme. Till att börja med kan du som äger en bostad och är i behov av ett större levnadsutrymme vilja överväga att bygga ytterligare en byggnad på tomten. Att göra detta kan vara en bra idé om du har en större familj eller ofta har många gäster på besök. Men du kan även vilja använda den extra byggnaden som ett hemmakontor, en studio eller liknande. Dessutom kan det vara mer kostnadseffektivt att uppföra en sådan än att renovera den befintliga huvudbyggnaden eller att flytta till en ny bostad.
  • Pensionärer. Att bygga ett attefallshus kan också vara ett bra val för personer som befinner sig i pensionsåldern eller som har utflugna barn. Den extra byggnaden kan nämligen ge dig en ny liten bostadsbyggnad som du kan flytta till. Detta samtidigt som du fortsätter ha en avskildhet och självständighet. Du kan då välja att låta ditt barn och dess familj flytta in i huvudbyggnaden och på så vis komma dig närmare.
  • Du som vill få en sidoinkomst. Även personer som vill försöka generera en extra sidoinkomst kan vilja överväga denna möjlighet. Det är nämligen möjligt att hyra ut attefallshuset för att på så vis få en trevlig hyresinkomst varje månad. Uthyrningen kan antingen ske på lite kortare sikt eller som en lite mer långsiktig lösning. Genom att hyra ut byggnaden kan du enklare betala av ditt bolån eller frigöra pengar för andra investeringar.