Ålderspension, ålder och direktiv

Frågan om ålderspension är ett hett ämne i samhällsdebatten inte minst när det är val. Under senare tid har det kommit en rad ändringar och villkor som kan vara bra att känna till. Dels för den som närmar sig ålderspension, men även för den som har många år kvar i yrkeslivet. Detta för att man skall kunna planera och förbereda sig på ett bra sätt. Det är inte för inte som man uppmanas att komplettera avsättningen till allmän pension genom att själv spara vid sidan. Det finns en uppsjö tjänster för den som vill börja pensionsspara och det kan göra stor skillnad för vilken inkomst man har att klara sig på.

I Sverige kan man börja ta ut pension redan från året man fyller 61. Detta är faktiskt en rättighet och någonting alla kan begära. Dock är det inte tvunget att börja ta ut pension vid denna ålder. Det är fullt möjligt att jobba kvar tills man är 67 år. Någonting som allt fler överväger. I vissa fall för att man inte vill gå ut i pension och tappa sin rutin. För någon annan handlar det om att pensionen helt enkelt inte räcker. Det har från och till varit förslag från regeringen om att man skall höja den allmänna pensionsåldern. Detta för att nationen skall ha råd att betala ut som tänkt. I takt med att vi blir äldre och att intäkterna går ner, finns en matematisk problematik som man inte löser lättvindigt.

Diverse former

Allmän pension består av två olika pensionsformer. I vissa fall betydligt fler i form av garantipension eller andra former av ersättning. Inkomstpension och premiepension utgör grunden i den allmänna pensionen. Den första betalas ut direkt till den som fått ålderspension och den andra delen, premiepensionen, avsätts i fonder. Detta är någonting som radikalt ändrats under modern tid och man kan nu själv välja var man vill ha sin premie. Olika förvaltare har diverse fonder att erbjuda och det kan vara svårt för en ointresserad person att ta till sig de olika villkor och kostnader som följer med dessa avtal.

Här finns information om ålderspension samt vad man kan ha med sig i valet av premiefond.