Marknadens guldpris avgör när du bör köpa respektive sälja

Guld är en ädelmetall som finns tillgänglig på vår planet i en begränsad mängd. Denna råvara är dessutom tidlös och har fascinerat oss människor i tusentals år. Den har länge varit en symbol för rikedom samt använts som en slags valuta. Idag ses den ofta som ett tillgångsslag och många investerare världen över handlar med guldet. Om du bestämmer dig för att köpa eller sälja denna råvara är det dock viktigt att ha bra koll på marknadens guldpris. Läs vidare så berättar vi varför!

4 skäl att hålla koll på marknadens guldpris över tid

När du handlar med guld vill du ha bra koll på det aktuella guldpris som gäller för stunden av flera skäl. Det använts bland annat för att:

  • Beräkna värdet på guldföremål. Vid handel med guldföremål är det viktigt att känna till föremålens värde i kronor och ören. Detta värde bestäms i hög utsträckning av det aktuella priset på guld. Värdet beräknas nämligen genom att man tar guldets vikt och renhet och multiplicerar detta med råvarans kilopris.
  • Förhandla fram ett pris. När du köper eller säljer guldföremål används marknadspriset på guld också för att förhandla fram ett pris på föremålen. Marknadspriset används ofta som en utgångspunkt i dessa förhandlingar. Såväl säljaren som köparen bör ha en bra förståelse för det aktuella marknadspriset för att kunna förhandla på ett effektivt sätt.
  • Tajma handel med råvaran. Oavsett i vilken form du handlar med guld är det viktigt med bra tajming för att göra bra affärer. Därför bör du utgå från marknadspriset när du utvärderar huruvida det är läge att köpa eller sälja guldföremål. Priset fluktuerar nämligen uppåt och nedåt, och därmed gör även värdet på gyllene föremål detsamma. Så genom att ha koll på det dagsaktuella priset kan du enklare sälja föremål när guldet står högt och köpa sådana när priset är lägre.
  • Förutspå trender. Genom att hålla koll på det aktuella priset på guld och trenderna på marknaden kan du försöka förutspå vad som kommer att hända härnäst. Genom att göra detta kan du fatta bättre beslut vad gäller att tajma din handel.