Stambyte bättre långsiktigt än relining

Ett stambyte är ofta att föredra framför relining sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det kan vara mer kostsamt i det inledande skedet och vara lite mer invasivt än en rörinfodring. Men genom att byta alla stammar blir allt i fastigheten nytt och fräscht. Relining är en mindre invasiv metod för att renovera rör (istället för att byta ut dem). Men varför är då ett byte av stammarna att föredra?

Vad är ett stambyte?

Så vad är egentligen ett stambyte? Det är ett:

  • byte av golvbrunnar och tätskikt i badrum
  • byte av avlopps- och vattenrör.

Men ett byte av stammarna involverar ofta så mycket mer än bara byten av rör och brunnar. Ibland är det även aktuellt med renovering av badrum. I sådana fall kan till exempel nytt klinker, kakel och porslin sättas in. Även blandaren brukar då bytas ut.

Ett stambyte är med andra ord en väldigt omfattande renovering.

Olika sorters stambyten

Det finns i huvudsak tre metoder för stambyten:

  • traditionellt stambyte
  • rum i rum (luftad konstruktion där det gamla badrummet inte behöver torkas ut i lika hög utsträckning)
  • kassetter (tänk: vägghängd toalett).

Ett stambyte är det största renoveringsprojektet man kan göra i en bostadsrättsförening. Det är också det största ROT-projektet, d.v.s. ett arbete som faller inom ramarna för regeringens stimulanspaket för ROT-arbeten. Därför är ett byte av stammarna också någonting som många styrelser bävar inför då processen tar mycket tid och kraft samt kostar en hel del pengar. Av denna anledning är det viktigt att man följer en röd tråd och tar det hela stegvis och metodiskt.

Är ett stambyte eller en relining att föredra?

Olika metoder har olika utmaningar och olika mål. Är till exempel målet att göra renoveringen med ett långsiktigt perspektiv med fokus på ekonomi eller kvalitet? Det finns många olika aspekter som spelar in i beslutet av vilken sorts stambyte eller relining som bör göras.

Även olika sorters relining har sina respektive för- och nackdelar. Strumpmetoden är mer hållbar och dyrare medan sprutmetoden är billigare men inte lika hållbar. Den senare ställer framför allt särskilt stora krav på besiktning och kontroller.