Socionombemanning bör vara kvalitetssäkrad

Är du i behov av att bemanna lediga platser på arbetsplatsen med skickliga socionomkonsulter? Då bör du vända dig till ett bemanningsföretag som specialiserar sig på socionombemanning! Genom att göra detta kan du få hjälp att bemanna upp de lediga platserna med konsulter som är utbildade socionomer. Dessa har ofta en gedigen erfarenhet av yrket och kan därför bidra med sin kunskap redan från dag ett.

Tror du att de aktörer som erbjuder socionombemanning som en tjänst anställer vilka socionomer som helst? I sådana fall trodde du helt fel! De främst specialiserade bemanningsföretagen har nämligen som vision att endast samarbeta med de allra skickligaste socionomerna i vårt land. För att försäkra sig om att så också är fallet i praktiken ser deras konsultchefer till att rekrytera konsulter med hjälp av en väl utarbetad urvalsprocess. De kontrollerar bland annat att konsulternas behörighet och kompetens är vad den uppges vara.

Vissa bemanningsföretag har en mer omfattande kontroll än andra

Ett exempel på denna tuffa granskning är bemanningsföretaget Agila. De har satt samman ett eget kompetensråd bestående av individer med lång erfarenhet av socialt arbete. Dessa personer har arbetat som socionomer i olika roller men framför allt inom socialtjänsten. Rådet har till uppgift att säkerställa kvaliteten på den process som leder fram till rekryteringar av socionomkonsulter. De bistår också konsulterna genom att handleda och rådgöra med dessa i ärenden. Som du märker är kontrollfunktionen väldigt gedigen och omfattande hos ett bemanningsföretag som detta!

De förstår nämligen att ett framgångsrikt konsultuppdrag består av åtminstone tre delar:

 • En lyckad och kvalitetssäkrad matchning av profiler mot uppdrag
 • Aktiv handledning av socionomkonsulterna
 • Uppföljning och återkoppling med såväl uppdragsgivare som konsult

Detta för att allt ska fungera så effektivt och smidigt som möjligt!

Välj en leverantör som förespråkar ansvarsfull socionombemanning

Socionombemanning är någonting som bör tas på stort allvar. Därför är det viktigt att du som är i behov av socionomkonsulter väljer rätt leverantör. Välj gärna ett bemanningsföretag som förespråkar ansvarsfullhet när det kommer till denna typ av bemanning. Bemanningsbolaget ifråga bör såklart vara en specialist på att tillhandahålla just socionomkonsulter och ha ett track record som talar för sig självt!

Bästa Mobilabonnemang – en tjänst för jämförelse

Bästa Mobilabonnemang är en tjänst som snabbt låter dig jämföra de stora operatörerna i Sverige. Här ges en överblick över bland annat följande:

 • Vilka som erbjuder fria samtal och SMS
 • De olika operatörernas surfpriser
 • Vilka som har bindningstid och inte

Kraften i att jämföra

Genom att jämföra de olika operatörerna får du kunskap att avgöra vad som är bäst för just dig. Om du vill ha obegränsad surf kan du betala flera tusen kronor mer om året om du väljer ”fel” operatör. De olika aktörerna är bra på olika saker, och genom en opartisk jämförelsetjänst blir det tydligt vad som passar dig allra bäst.

Det här jämför Bästa Mobilabonnemang

Bästa Mobilabonnemang jämför till exempel:

 • Samtal och SMS. Bästa Mobilabonnemang listar vilka operatörer som erbjuder fria samtal och SMS. Alla som de listar tycks erbjuda detta. Så såg det inte ut för ett par år sedan, då frekvent ringande och SMS kunde visa sig bli ganska dyrt när telefonräkningen kom.
 • Surfpriser och paket. Det är lätt att få en överblick över de stora aktörernas erbjudanden och priser vad gäller surf. Den som surfar mycket, och som prioriterar det över mycket annat, bör inte ha några problem att hitta ett gott abonnemang på den här webbplatsen.
 • Bindningstider. Om operatören har bindningstider för sina paket, så skriver Bästa Mobilabonnemang ut det. Det kan sägas att många av de moderna aktörerna inte jobbar lika mycket med bindningstider som ”drakarna”. Om du beställer ett abonnemang med bindningstid, är det i alla fall bra att kolla att du har möjlighet att ändra det under bindningstidens gång. Om inte, riskerar du att bli missnöjd under en ganska lång tid.

Vad passar dig bäst?

Det finns vissa markanta skillnader mellan de olika operatörerna. En av de skillnaderna är nätet. Vissa operatörer har erkänt bättre nät än andra och det kan vara bra att välja någon av dessa om man bor, eller ofta åker till, en isolerad plats.

En annan tydlig skillnad är surfpriserna. Det finns flera moderna aktörer som har betydligt billigare surfpriser än de gamla drakarna”. En nackdel med de moderna operatörerna är dock ofta avsaknaden av telefonsupport. Vill man kunna få hjälp per telefon, är det ofta till någon av de stora operatörerna man får vända sig.

Låt en bra iPhone-reparatör i Borås laga din mobil

Sannolikheten är stor att du tar med dig din iPhone vart du går. Mobiltelefonen är idag precis lika viktig att bära med sig som hemnyckeln. Men det finns förstås alltid en risk att du vid något tillfälle råkar tappa din mobil i marken och att displayen då går sönder. En sprucken display är inte bara allt annat än trevlig att titta på utan den kan även leda till ytterligare problem. Du bör därför kontakta en bra iPhone-reparatör i Borås för att byta ut displayen på din mobil

Appfix är en lokal reparatör av mobiltelefoner som är specialiserade på just iPhone (men som även reparerar andra märken). Men vad kan en iPhone-reparatör egentligen hjälpa dig med, kanske du undrar? Läs vidare så ska vi berätta om några av de fel som du kan få avhjälpta!

En bra iPhone-reparatör i Borås kan hjälpa dig med

Så vad kan då hända om du skjuter upp reparationen, kanske du undrar? Dessa är några av de vanligaste konsekvenserna av en sprucken display som lämnas icke-lagad:

 • Din iPhone kan skadas än mer. Skärmen på din mobiltelefon skyddar mobilens inre komponenter från väder och vind som kan skada dessa. Även fukt kan enkelt leta sig in till komponenterna genom glipor eller sprickor och skada den känsliga elektroniken. Därför är det viktigt att du låter en bra iPhone-reparatör i Borås laga displayen så fort den går sönder.
 • Touchskärmen slutar fungera. Hur väl din iPhones touchskärm reagerar på knapptryckningar har bland annat att göra med displayens skick. Om displayen är sprucken riskerar detta att vara en av de första saker som du lägger märke till inte fungerar. Till exempel kan din mobil ta längre tid på sig att reagera på knapptryck eller helt sluta reagera på dina tryckningar.
 • Påfrestande för ögat. En iPhone har en högupplöst skärm som inte fungerar på tänkt sätt när skärmen spricker. Det kan därför bli så att det är mer påfrestande för dina ögon att titta på displayen. Detta är ytterligare en anledning till att låta en bra iPhone-reparatör i Borås byta ut din spruckna display.

En moderator vid diskussioner och debatter

Paneldiskussioner och debatter är en viktig del av moderna konferenser och andra liknande evenemang. Idag förs denna typ av diskussioner även digitalt. De leds av en moderator men syftet är att debattera viktiga frågor respektive att inleda en konversation mellan branschexperter och opinionsbildare. Publiken kan ta del av diskussionerna och i vissa fall även interagera med deltagarna i debatten eller paneldiskussionen.

Beroende på hur väl en diskussion eller debatt genomförs kan den vara antingen engagerande och minnesvärd eller tråkig och intetsägande.

Som moderator bör man därför försöka föra en diskussion som:

 • är insiktsfull och tvingar åhörarna att tänka till på ämnet
 • presentera fler än ett perspektiv på saken
 • utbilda, inspirera och väcka publikens uppmärksamhet.

Framför allt är det viktigt att diskussionen inte blir:

 • något som liknar en enda lång serie av individuella presentationer
 • en ren och skär frågestund där publiken ställer en massa frågor
 • upprepningar av samma talpunkter från olika debattörer eller panelmedlemmar
 • en diskussion utan struktur som sticker iväg alltför långt från det förutbestämda ämnet.

Därför är det viktigt att diskussionen eller debatten leds av en skicklig moderator som kan se till att alla dessa checkrutor obemärkt kryssas i. Fortsätt att läsa för att få mer information om vilka egenskaper en skicklig sådan bör besitta!

Viktigt med en stark och trygg moderator

Valet av moderator spelar en viktig roll för hur lyckad en paneldiskussion eller debatt blir. En person som är skicklig på att moderera kan ta en enkel och ganska tråkig diskussion och förvandla den till en aktiv och fascinerande sådan. Samtidigt kan en sämre moderator förstöra en i övrigt spännande konversation och göra den till ett riktigt sömnpiller.

En moderator har flera olika uppgifter, såsom att:

 • hålla igång diskussionen och se till så att den håller sig inom de uppsatta tidsramarna
 • förhindra att en eller flera panelmedlemmar tar över hela konversationen
 • styra panelen eller debatten i rätt riktning och undvika att den spårar ur
 • förtydliga begrepp, jargong och koncept som används för att säkerställa att publiken hänger med i diskussionen.

En bra moderator är proaktiv, duktig på att lyssna och skicklig på att förtydliga.

Interim CIO – Vad är det?

En person som jobbar som interim CIO arbetar tillfälligt på en arbetsplats med de uppgifter som en CIO har. Men vad innebär det? Vad krävs för erfarenhet? Hur hittas jobben?

Vad är CIO?

CIO är en förkortning som kommer från USA men som även används i Sverige. Det står för Chief Information Officer och är den person på företaget som är ytterst ansvarig för interna kommunikationssystemet inom företaget.

Vad är interim CIO?

En interim CIO är därmed en person som har det uppdrag som beskrivs ovan – men enbart under en begränsad tid. Personen går in och hjälper företag som under en kortare tid behöver stöd. Ett vanligt tillfälle är om ordinarie CIO har blivit sjukskriven. Men det kan även handla om att hjälp behövs vid övergångsperioder vid rekrytering, expansion eller liknande.

Det finns även tillfällen då företag vill ha en extern kompetens för att hitta lösningar på problem som de själva ”kört fast” på. I detta fall kan en interim CIO komma in med nya ögon och nytt perspektiv.

Gamla strukturer stoppar utveckling

I en intervju till Brightmill berättar en interim CIO att det är mycket vanligt att företag ”sitter fast i strukturer”. Företagsledning, och anställda, ser bara vissa vägar framåt och begränsar därmed möjligheten till att kunna växa. Det är inte sällan som ett företag därmed hyr in en interim CIO just utifrån att skapa nya synsätt.

Ofta är det bara små förändringar som sedan ligger till grund till större kommande förändringsprocesser. Små steg, som leder till något stort. Ett annat problem, som lyfts upp i samma intervju, är behovet av teamkänsla och samarbete. Det spelar ingen roll vilka mål som sätts upp om inte det gemensamma målet delas av alla. Istället för att ingen vill ta tag i ett problem så löser man de tillsammans och hittar vägar framåt. Därmed är ”bollen i rullning” för framtida förändringar.

Vilka egenskaper krävs?

Personer som vill jobba som interim CIO bör:

 • Kunna se möjligheter oavsett förutsättningar
 • Vara insatt i IT-lösningar och dess effektivitet
 • Driva förändringsarbete under en kortare period
 • Vara snabb på att skapa sig en överblick över företaget

Egenskaperna liknar därmed de egenskaper som krävs oavsett vilken interimchef som efterfrågas. Det som skiljer är här fokus på just IT och hur IT kan effektivisera olika verksamheter.

Jämförelser och enkla tester

Lån, försäkringar och mobilabonnemang – allt ska jämföras! Lika viktigt är det att jämföra konsumentprodukter så som elvispar och diskmaskiner. Smarto.se är en av de jämförelseportaler som presenterar tester av dessa produkter. Tester som tydligt visar vikten av att jämföra innan köpet genomförs.

Exempel med mobilabonnemang

Ett exempel kan tas från artikeln på Smarto.se om mobilabonnemang.

 • Pris
  En person vill köpa ett abonnemang med 11 – 20 GB utan bindningstid. Smarto.se presenterar i detta fall abonnemangen utifrån pris per GB och det är stor skillnad. Lägst pris hade i detta fall Vimla med 12,22 kr/GB medan Telenor var dyrast på ca 21 kr/GB. Det är en skillnad på över 80 %!
 • Teknik & Funktion
  Det är inte alltid priset som är avgörande. I exemplet ovan, med ett mobilabonnemang, handlar det även om flera andra faktorer som avgör vilket abonnemang som är bäst. Det kan exempelvis vara täckning, om surfmängden får sparas månad till månad samt vad det kostar att ringa till vissa länder.

Att förstå funktioner – skapar enklare jämförelse

För att kunna genomföra en korrekt jämförelse krävs alltså först att personen vet vilka olika funktioner/tjänster som finns att välja på. Här kan exempelvis testet om streamingtjänster på www.smarto.se nämnas. I artikeln nämns flera olika faktorer som skiljer de olika streamingtjänsterna åt och vad man som konsument därmed bör tänka på inför val av tjänst. I detta fall kan det exempelvis vara antal skärmar som kan användas samtidigt, pris, utbud och kvalité på ljud och bild.

Kan allt jämföras på smarto.se…

Det finns produktkategorier som är mycket enkla att jämföra. Det är framförallt produkter där kvalité och funktion värderas högt. Det är lätt att mäta hur länge en mattermos håller värmen eller hur högljudd en diskmaskin är.

Men när det kommer till mat och upplevelser är det betydligt svårare. På smarto.se finns exempelvis tester av matkassar. Dessa ställs mot varandra utifrån bland annat pris, hur lättlagad maten är, hur prisvärd den är och utbud av kassar. Men det som primärt är avgörande är smaken för de allra flesta. Passar maträtterna alla i hemmet och hur lyxig/vardaglig upplevs den. Men det är upp till var och en att avgöra. Att utnämna ”bästa matkassen” är därmed lite otydligt. För vem är den bäst för?

Vad säger Google Maps om vinprovning i Göteborg?

Google Maps är en smidig tjänst som innebär att tjänster kan hittas lokalt. En person som vill gå på vinprovning i Göteborg kan exempelvis använda denna tjänst för att hitta rätt plats att boka vinprovningen på.

När visas Google Maps?

Google Maps visas automatiskt vid en sökning på Google i det fall som sökmotorn anser att sökningen är av lokal karaktär. Vid sökning på ”Vinprovning Göteborg” vill ju personen hitta lokala företag i den staden varpå Google Maps kommer att presenteras. Detsamma gäller vid sökning efter exempelvis:

 • Frisör
 • Bilverkstad
 • Matbutik

Ger info om företag inom vinprovning i Göteborg

Vid en sökning kommer flera olika företag presenteras. Fördelen är att en mängd information visas vilket gör det lättare att välja rätt.

Var hålls denna vinprovning?
På en interaktiv karta går det att se alla platser som vinprovningar genomförs. För vissa personer är detta helt avgörande i val av aktör. Det kan exempelvis vara viktigt att platsen är belägen nära en buss- eller spårvagnshållplats om inte en vän är villig att komma och hämta deltagarna på plats.

Vägbeskrivning
Utöver karta går det även att få en vägbeskrivning. Detta antingen från den plats som personen befinner sig på för tillfället eller från valfri avgångsdestination.

Vilket omdöme finns?
Vem som helst kan lämna recensioner på Google Maps (egentliga namnet är Google My Business). Recension ges med en stjärna upp till fem stjärnor. Dessutom går det att lämna en kommentar om upplevelsen.

Flera företag vet att dessa recensioner är mycket värdefulla och uppmanar därför deltagare att skriva en kort recension efter besök. Det finns exempelvis företag i Göteborg som har över 450 unika recensioner. Eftersom stjärnorna representerar betyget blir det även lätt att snabbt se vilka som har gott rykte.

Öppettider
En annan information som finns tillgänglig i dessa ”profiler” är öppettiderna. När kan företaget nås för bokning?

Kontaktuppgifter
Mailadress, telefonnummer, hemsida och annan information finns tillgänglig. För de som vill ställa flera priser mot varandra kan det alltså vara värt att kontakta flera företag i Göteborg och få offert på den tillställning som önskas. Det gäller främst vid större grupper.

Personer som vill planera in en vinprovning i Göteborg kan alltså med fördel använda Googles tjänst ”Maps” för att på detta sätt få information om de olika platserna som går att välja mellan.

Kalla in datorhjälp hemma eller lös problemen själv

För många datoranvändare är det mest logiskt att begära datorhjälp hemma när datorn strular. Det finns idag flera företag som erbjuder denna tjänst och du får på så vis enkelt och smidigt den hjälp du behöver. Trots detta finns det fortfarande vissa som själva försöker avhjälpa problemen.

Det är ofta en frustrerande process att försöka ta reda på vad som är fel med datorn. Är det operativsystemet Windows som är problemet? Har hårddisken lagt av? Är det batteriet till laptopen som har slutat fungera? Som tur är kan du dock arbeta metodiskt och diagnostisera din dator. Beroende på hur allvarligt problemet är gör du dock bäst i att begära professionell datorhjälp hemma. Men om du känner dig modig kan du följa våra råd nedan.

Diagnostisera din dator med datorhjälp hemma

För att kunna åtgärda ett problem behöver du först kunna identifiera det. Därför bör du börja med att försöka avgöra vad som inte fungerar och varför. Försök att återskapa problemet och ställ dig själv följande frågor:

 • Är det ett visst program som får datorn att stänga av eller kännas seg?
 • Visas en specifik felkod?
 • Har du nyligen laddat ner eller installerat något nytt program?
 • Gjorde du en större uppdatering strax före din dator gav upp?
 • Uppstår problemet även på din mobila enhet eller är det begränsat till din webbläsare?

Som redan har nämnts kan det ofta löna sig att köpa datorhjälp hemma som en tjänst. Genom att göra detta behöver du inte själv lägga ner den tid och energi som går åt till att identifiera och fixa datorproblem. Men om du ändå väljer att ta tjuren vid hornen och försöka lösa problemen själv bör du alltså ställa dig ovan nämnda frågor.

Så kan du åtgärda dina datorproblem på egen hand

Det är förstås svårt att ge en komplett guide för hur du kan lösa alla de tusentals problem som en dator kan orsaka. Men genom att följa nedanstående steg har du kommit en bra bit på vägen:

 1. Googla för att se om du hittar en lösning.
 2. Starta om datorn.
 3. Kontrollera alla kablar.
 4. Sök efter mjukvaruuppdateringar.
 5. Stäng alla bakgrundsprogram.
 6. Rensa din hårddisk.
 7. Kör antivirusprogrammet.

Stambyte bättre långsiktigt än relining

Ett stambyte är ofta att föredra framför relining sett ur ett långsiktigt perspektiv. Det kan vara mer kostsamt i det inledande skedet och vara lite mer invasivt än en rörinfodring. Men genom att byta alla stammar blir allt i fastigheten nytt och fräscht. Relining är en mindre invasiv metod för att renovera rör (istället för att byta ut dem). Men varför är då ett byte av stammarna att föredra?

Vad är ett stambyte?

Så vad är egentligen ett stambyte? Det är ett:

 • byte av golvbrunnar och tätskikt i badrum
 • byte av avlopps- och vattenrör.

Men ett byte av stammarna involverar ofta så mycket mer än bara byten av rör och brunnar. Ibland är det även aktuellt med renovering av badrum. I sådana fall kan till exempel nytt klinker, kakel och porslin sättas in. Även blandaren brukar då bytas ut.

Ett stambyte är med andra ord en väldigt omfattande renovering.

Olika sorters stambyten

Det finns i huvudsak tre metoder för stambyten:

 • traditionellt stambyte
 • rum i rum (luftad konstruktion där det gamla badrummet inte behöver torkas ut i lika hög utsträckning)
 • kassetter (tänk: vägghängd toalett).

Ett stambyte är det största renoveringsprojektet man kan göra i en bostadsrättsförening. Det är också det största ROT-projektet, d.v.s. ett arbete som faller inom ramarna för regeringens stimulanspaket för ROT-arbeten. Därför är ett byte av stammarna också någonting som många styrelser bävar inför då processen tar mycket tid och kraft samt kostar en hel del pengar. Av denna anledning är det viktigt att man följer en röd tråd och tar det hela stegvis och metodiskt.

Är ett stambyte eller en relining att föredra?

Olika metoder har olika utmaningar och olika mål. Är till exempel målet att göra renoveringen med ett långsiktigt perspektiv med fokus på ekonomi eller kvalitet? Det finns många olika aspekter som spelar in i beslutet av vilken sorts stambyte eller relining som bör göras.

Även olika sorters relining har sina respektive för- och nackdelar. Strumpmetoden är mer hållbar och dyrare medan sprutmetoden är billigare men inte lika hållbar. Den senare ställer framför allt särskilt stora krav på besiktning och kontroller.

Stiftpennor med tryck – ett vinnande koncept

Underskatta inte marknadsföringskanalen stiftpennor med tryck! Det kan låta naivt men en reklampenna kan i snitt byta ägare upp till åtta gånger under sin livstid. Det blir en hel del ögon på sig och en relativt stor räckvidd med hjälp av ett så enkelt medel som en penna.

Varför välja stiftpennor med tryck?

 • Användbart hos målgruppen – Förutom att stiftpennor med tryck får mer exponering än man kan tro så är det även en sådan sak som människor använder sig av. Det spelar egentligen ingen roll till vilken målgrupp man vänder sig till – alla kommer någon gång i närtid ha behov av att använda en penna.
 • Billigt – En annan anledning till att välja stiftpennor är att det är en relativt låg marknadsföringskostnad – en kostnad som många gånger även sjunker ju högre kvantitet man beställer. Tänk därför över hur många pennor ni behöver och gör då hellre en större beställning än flera små!
 • Användbart på arbetsplatsen – Fördelen är att stiftpennor inte bara kan användas som gåva till kunder eller potentiella kunder utan även som kontorsmaterial på den egna arbetsplatsen. Den relativt låga inköpskostnaden kan då motivera att det inte gör något om en stiftpenna med tryck på råkar följa med ett anteckningsblock hem utan snarare kan ses som en fördel då fler personer i hushållet kanske också läser på pennan och får användning av den. En stiftpenna med tryck på är liksom gjord för att byta ägare ofta för att få ut maximal effekt av det som går att läsa på pennan.

Designa egna stiftpennor med tryck

Pennor i sig säger inte så mycket men med ett tryck och företagets färger och stil kan de säga desto mer! Lägg därför ner lite tid på att designa era egna stiftpennor med tryck – det finns en hel del olika saker att ändra för att göra era pennor unika! Till exempel:

 • Välj rätt färger som matchar företagets grafiska profil.
 • Välj rätt material som stämmer över företagets värderingar och personlighet, ett miljömedvetet företag man med fördel då välja material så som återvunnen plast eller papper.
 • Välj en egen logga eller slogan som gör era stiftpennor på till ett vinnande koncept! Det är trycket som man i slutändan vill att den som använder pennan ska komma ihåg – make it count!