Efterfrågan på fysioterapeuter

Efterfrågan på fysioterapeuter i Sverige är stor och växande. Med en åldrande befolkning och ökat fokus på rehabilitering och friskvård behövs fler fysioterapeuter inom både offentlig och privat sektor. Särskilt inom äldreomsorgen och rehabiliteringsverksamheter finns ett stort rekryteringsbehov framöver. Även intresset för privat finansierad fysioterapi ökar, vilket skapar fler jobbtillfällen. I Halland finns goda möjligheter till anställning för fysioterapeuter. Både Region Halland och de halländska kommunerna uppger att de behöver rekrytera fler fysioterapeuter de kommande åren. Inom den privata sektorn i Halland finns också lediga tjänster, exempelvis på vårdcentraler och rehabiliteringskliniker.

Arbetsuppgifter och arbetsplatser

Fysioterapeuter arbetar med att förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador i rörelseorganen. Vanliga arbetsuppgifter är undersökning och bedömning av patienter, behandling i form av träning och massage samt rådgivning kring levnadsvanor. Många fysioterapeuter arbetar inom den offentliga vården, exempelvis på sjukhus, vårdcentraler och äldreboenden. Andra arbetar privat, till exempel på rehabiliteringskliniker, idrottsmedicinska center eller som egna företagare. Arbetsplatserna varierar beroende på inriktning och intresseområde. I Halland finns fysioterapeutjobb inom både sluten- och öppenvård. Större arbetsgivare är Hallands sjukhus, vårdcentralerna i länet samt kommunerna. Det finns också privata kliniker och mottagningar som erbjuder tjänster.

Olika inriktningar

Det finns flera olika inriktningar inom fysioterapiyrket. Många fysioterapeuter specialiserar sig efter några år för att fördjupa sig inom ett visst område. Vanliga inriktningar är idrottsmedicin, neurologi, barn, äldre och ortopedi. I Halland efterfrågas särskilt fysioterapeuter med specialistkompetens inom äldrevård och rehabilitering. Men även generella tjänster finns att söka för nyexaminerade. På sikt kan man sedan vidareutbilda sig inom önskat expertområde.

Lön och anställningsförhållanden

Enligt fysioterapeuternas fackförbund har nyexaminerade fysioterapeuter i snitt en ingångslön på 25 000 kronor brutto per månad. Med specialistkompetens och några års erfarenhet stiger lönen. Efter 10 år ligger genomsnittslönen på omkring 36 000 kronor brutto per månad. Anställningsvillkor och lönenivåer skiljer sig åt mellan offentlig och privat sektor. Inom privat verksamhet är lönerna ofta högre, men tryggheten kan vara sämre jämfört med tillsvidareanställningar i region och kommun. Som egen företagare har man frihet att sätta sina egna arbetstider och avgifter.

Behörighet och utbildning

För att få arbeta som fysioterapeut i Sverige krävs legitimation utfärdad av Socialstyrelsen. Detta fås efter avlagd fysioterapeutexamen, som i sin tur kräver minst tre års heltidsstudier. I Sverige finns fysioterapeutprogram vid ett 10-tal universitet och högskolor. Närmaste utbildningsorter för hallänningar är Göteborg och Lund. Utbildningen består av både teori och praktik ute på olika arbetsplatser. Som student får man lära sig undersökningsmetoder, behandlingstekniker och om hur kroppens rörelseapparat fungerar.

Prognosen för framtida jobbmöjligheter för fysioterapeuter är mycket god. Med en åldrande befolkning och ökat fokus på rehabilitering väntas efterfrågan på fysioterapeuter att öka under överskådlig framtid. Även intresset för friskvård och privat finansierad fysioterapi bedöms växa. Såväl offentlig som privat sektor uppger att de behöver anställa fler fysioterapeuter de kommande åren. Särskilt specialistutbildade fysioterapeuter med några års erfarenhet är eftertraktade. Men även för nyexaminerade ser framtidsutsikterna ljusa ut. Jobbmöjligheterna bedöms alltså som mycket goda inom fysioterapiyrket. Halland lediga jobb för fysioterapeut finns listade på sidan.