Företag och jämställdhet

Det finns en utbredd diskussion om huruvida det är jämställt eller inte i svenska storbolag och deras ledningsgrupper. Tydligt är att det i många fall är män som sitter på nyckelpositionerna i flertalet större företag. Orsakerna till detta är vad som är föremål för utredning. I och med att vi gör anspråk på att vara ett samhälle som premierar och främjar jämställdhet, kan det kännas dubbelt när man vid en analys upptäcker att det är ställt på ett helt annat sätt när det kommer till näringslivet. Samtidigt kan man inte påtvinga en förändring om det är fråga om privatägda företag som står utanför samarbeten med kommun och stat.

Hur man skall komma tillrätta med en snedfördelning av kön i svenska ledningsgrupper är någonting som många ägnar sig åt att utreda. Kanske är kvotering i vissa fall en möjlighet medan det i andra fall är en fråga om information och transparens. För att åstadkomma en långsiktig förändring krävs i allmänhet en förändring av inställning och attityd vilket är någonting som man inte kan ändra över natt. Istället krävs långsiktigt och målmedvetet arbete för att man skall nå dit man vill.

Rekrytering

Att hitta rätt person för ett större uppdrag kan vara svårt och många betalar en ansenlig summa för att få hjälp med headhunting och rekrytering. I vissa fall går det betydligt enklare och det rör sig då i allmänhet om att man har kontakter att jobba med. Kanske är det personer vars resultat och arbete man imponerats av. Kanske är det personer man känner och som man vill ha med i båten.

Oavsett hur man hittar rätt personer är det viktigt att man inte bara ser till grundkompetensen hos individen utan också till gruppen och företagsklimatet. Det är viktigt att man trivs och att alla kan samarbeta för att man skall växa.

Elektrikerna anmäler köpcentret Mall of Scandinavia

När planerna på det enorma köpcentret Mall of Scandiavia (Stockholm) växte fram var målet att skapa en imponerande byggnad som skulle ge besökarna en annorlunda och mer exklusiv shoppingupplevelse. Det är säkert många konsumenter som kan intyga om att Mall of Scandivia lyckats gällande denna exklusivitet och kvalitet.

Men när det kommer till själva byggnationen är det inte lika hög kvalité. Detta enligt fackförbundet Elektrikerna som nu anmält Mall of Scandinavia för bristande elsäkerhet.

Mall of Scandinavia är Stockholms mest exklusiva köpcenter. Men säkerheten verkar ha prioriterats bort till viss del. Detta är i alla fall vad Elektrikerna hävdar. Detta är åsikter som kommit fram efter att fackförbundet genomfört en skyddsrond under byggnadstiden.

Det Elektrikerna snabbt fattade misstanke mot var att flera av de elektriker som byggde på bygget inte hade den kompletta behörighet som faktiskt krävs för att utföra dessa jobb. För att förtydliga om att detta inte gäller alla elektriker som arbetade med hela Mall of Scandinavia är Elektrikerna noga med att påpeka att det handlar om de som utförde jobbet på Zara-butiken.

Men när de upptäckte detta genomfördes en anmälan till Elsäkerhetsverket. Enligt Cia Edlund (Elsäkerhetsverket) kom anmälan in under november 2015 och låg sedan under utredning. Målet med utredningen var då att först se vilket företag i Stockholm som har ansvaret för de arbetare som var på plats. Nästa steg att se om det verkligen utförts något arbete av dessa. Om det har genomförts arbete av ett företag som inte har behörighet kan detta mynna ut i en polisanmälan.

Orsaken till att det eventuellt ”slarvats” gällande behörighet är till största sannolikhet stress. Det är flera personer som arbetat med Mall of Scandinavia som (anonymt) berättat för tidningar om en kaosartad stämning på bygget. Allt för att Stockholms lyxiga köpcentrum skulle kunna öppna i tid. Men stressen och slarvet har uppenbarligen ett pris. Enligt källor till SvD har exempelvis nödutgångar blivit blockerade, byggställningar inte varit tillräckligt säkra. Dessutom väljer många att äta ute på arbetsplatsen för att därigenom spara tid.

En del skyddsombud har till och med hoppat av (eller plockats bort från sin plats) under arbetets gång. Även detta enligt anonyma källor till SvD. Detta är även något som Elektrikerna bekräftar när Svd frågar dem om situationen.

Källa: Stockholm.se, SvD.se ”Så blir Stockholms största köpcentrum” samt ”Fackförbund anmäler Mall of Scandinavia”

Läs mer om elarbeten och elsäkerhet här: http://www.elektrikerstockholm.biz/.

Skaffa dig mer tid med professionell hemstädning i Göteborg

Att vi lever betydligt mer stressade liv i dagsläget än vad fallet var för några år sedan är ett faktum som gör att många familjer har svårt att hinna med sig. Det vill säga – i många fall så har man lite för mycket på sitt fat i form av arbete, träning, pendling, barn som ska skjutsas till olika hobbies, ett hem som ska skötas och allt annat som hör till.

Detta var en fråga som inte var fullt lika aktuell och allvarlig för några år sedan men som i dagsläget berör betydligt fler familjer och av den anledningen så har man också under senare år sett en ökning då det kommer till att använda sig av extern hjälp. Något som också är lätt att förstå – har man en vanligt familj i Göteborg där båda föräldrarna jobbar heltid och där två stycken barn ska skjutsas mellan sina olika aktiviteter, sina skolor och sina dagis; ja, då blir en professionell hjälp med exempelvis hemstädning nästan en absolut nödvändighet och något som också rekommenderas.

Det som många tänker sig då man nämner hemstädning är att det hela handlar om att man utnyttjar folk och att det i det stora hela handlar om att lathet. Så är definitivt inte fallet. Hemstädning ska istället ses exakt på det sättet vi ovan beskrev. Det ska ses som en nödvändighet och en chans att för en familj att köpa sig lite extra tid som kan spenderas på ett bättre sätt.

Använd rut-avdraget för din hemstädning i Göteborg

Familjen i Göteborg som vi hade som exempel kommer i och med att de anlitar en städfirma för hemstädning plötsligt se att de har tid för varandra, de slipper en del av stressen, de kan slappna av och de kan vara helt på det trygga med att alla projekt de planerat kommer att hinnas med.

Då man dessutom kan göra detta till en väldigt låg kostnad – hemstädning ingår i det så kallade rut-avdraget och innebär att man drar av upp till halva arbetskostnaden (om maximalt 25.000 kronor per år och per person) för arbetet – så finns det heller inga ekonomiska aspekter som behöver hindra dem från att använda tjänsten.

Hemstädning är – tack vare rut-avdraget – idag ingenting som är exkluderat till familjer med en större plånbok: det passar alla som upplever att vardagens alla sysslor tar för mycket tid och att man därigenom inte hinner med sig.